Technik logistyk

Technik logistyk to osoba, która organizuje w firmie transport surowców i towarów, ich magazynowanie oraz dystrybucję do klienta. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować się analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem  zmian optymalizujących jego działanie.

 

Kształcenie w zawodzie technik logistyk odbywa się w pięcioletnim technikum w zakresie dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 

Absolwent technikum w zawodzie technik logistyk potrafi:

       planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

       zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową,

       tworzyć plany dostaw,

       wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne przy realizacji zadań zawodowych  w przedsiębiorstwie logistycznym,

       planować procesy przechowywania i transportowania towarów i materiałów,  prowadzić dokumentację magazynową,

       planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i obliczać koszty dostawy i magazynowania towarów,

       ustalać ceny za usługi transportowe,

       prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi,

       stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz wymiany danych,

       zarządzać gospodarką odpadami,

       stosować zasady odpowiedzialności zawodowej,

       optymalizować działalność przedsiębiorstwa logistycznego,

       posługiwać się językiem obcym w branży logistycznej,

       przestrzegać zasad kultury i etyki,

       organizować pracę zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym,

 

       wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej

^ Wybierając technikum i zdając egzaminy zawodowe, zabezpieczasz swoją przyszłość, ponieważ bezpośrednio po szkole możesz znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie.

^ Wybór technikum to dobry pomysł dla osoby zdecydowanej na rozwój w danej dziedzinie.
^ Ukończenie technikum umożliwi Ci dobrą pracę w zawodzie lub ułatwi studia w tym kierunku.