INFORMACJE


 
Technikum
Zawody z przyszłością

Wykaz klas i wychowawców

 

 Klasa I - mgr Katarzyna Rybczyńska - Pszczółkowska

 Klasa II - mgr Jolanta Szczepańska

 Klasa III - mgr Marcin Talarek

 Klasa IV - mgr inż. Sylwia Sobota