INFORMACJE


 

O nas

 

Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie jest ponadpodstawową szkołą o 4 letnim cyklu kształcenia. Szkoła realizuje nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym  w zależności od profilu oraz języki obce: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski/język hiszpański/język francuski. W zakresie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcące w szczególności umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wspiera rozwój zainteresowań uczniów, zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów naucznia.

Nasze atuty:

● wykwalifikowana kadra pedagogiczna

● mniejsze zespoły klasowe umożliwiające indywidualne podejście do ucznia

● baza lokalowa wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne

● przyjazna atmosfera

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.