INFORMACJE


 

"PODEBATUJMY...".

 

 

W piątek, 14 kwietnia, debatowaliśmy z Zespołem Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie na temat używania telefonów komórkowych w szkole. Debata była kolejnym etapem projektu społecznego pn. "Podebatujmy", którego organizatorem jest Powiat Ciechanowski . Dziękujemy naszym koleżankom i kolegom za wspaniałe reprezentowanie szkoły.