INFORMACJE


 

Dzień Otwarty w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie.

 

29 marca uczestniczyliśmy w Dniu Otwartym Wydziału Inżynierii i Ekonomii w PUZ w Ciechanowie. Mieliśmy okazję zwiedzić pracownie i laboratoria poszczególnych kierunków studiów oraz porozmawiać z wykładowcami i studentami.